νεβρός

νεβρός
Grammatical information: m., f.
Meaning: `young of the deer, fawn' (Il.).
Compounds: As 1. member e.g. in νεβρο-τόκος `bringing forth fawns' (Nic.).
Derivatives: Several derivv, most poet. a. late 1. Subst. : νεβρίς, -ίδος f. `fawnskin' (E.) with νεβρίδ-ιον (Artem.) and νεβριζω `wear a fawnskin' (D. 18, 259, beside κρατηρίζω `drink a bowl', of the participants of a Dionysosfeast), νεβρισμός `wearing νεβρίς' (gramm.); νεβρῆ f. `id.' (Orph.); νεβρίας m. name of a shark (γαλεός, Arist.; because of the colour, cf. Thompson Fishes s.v.), ἔλαφος νεβρίας H. s. λάδας; νέβρακες οἱ ἄρρενες νεοττοὶ τῶν ἀλεκτρυόνων H. (cf. σκύλαξ, πόρταξ and Chantraine Form. 379); νεβρίτης λίθος (Orph.), -ῖτις (Plin.), because of the colour (Redard 58). -- 2. Adj.: νέβρινος (S.), νέβρειος (Call., APl.) `of a fawn', νέβρειον name of the Pastinaca sativa (Ps.-Dsc.; Strömberg Wortstudien 50); νεβρώδης `fawnlike' (AP). -- 3. Verb: νεβρόομαι `be changed into a fawn' (Nonn.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: With νεβρός agrees exactly Arm. nerk, -oy `colour', if from IE *(s)negʷro-. It is derived from nerk-anem `colour', which has the form of a primary verb (aor. nerk-i). But the word for `deer' has nothing to do with it. Deer and hind are often called after their colour, e.g. πρόξ, προκάς `deer- or roe-like animal' to περκνός `speckled', πρεκνόν ποικιλόχροον ἔλαφον H. Also Lat. niger `black' has been compared; on the meaning cf. a.o. περκνός also `darkspotted, blackish' and Porzig Gliederung 167 (doubts in W.-Hofmann s.v.). But the meaning has nothing to do with `deer'. -- Diff. on nerk (backformation from primary nerkanem with a very complicated etymology) Belardi Ric. ling. 1, 147 f.; s. also Pagliaro Rend. Acc. Linc. 8 : 16, 2 n. 6.
Page in Frisk: 2,

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • Νεβρός — young of the deer masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεβρός — young of the deer masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεβρός — ο (Α νεβρός, ὁ και σπαν. ἡ) το νεογνό τού ελαφιού, το ελαφάκι («νεβρὸν ἔχοντ ὀνύχεσσι, τέκος ἐλάφοιο ταχείης», Ομ. Ιλ.) αρχ. 1. το δέρμα νεογνού ελαφιού («περὶ δὲ τοὺς πόδας τε καὶ τὰς κνήμας πέδιλα νεβρῶν», Ηρόδ.) 2. μτφ. κάθε σύμβολο φόβου και… …   Dictionary of Greek

 • Ὁ νεβρὸς τὸν λέοντα. — (ἕλοι). См. Дай Бог нашему теляти, да волка поймати …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Νεβροῖο — Νεβρός young of the deer masc gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Νεβροῖς — Νεβρός young of the deer masc dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεβροῖς — νεβρός young of the deer masc/fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Νεβροῖσι — Νεβρός young of the deer masc dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • νεβροῖσι — νεβρός young of the deer masc/fem dat pl (epic ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Νεβροί — Νεβρός young of the deer masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Νεβροῦ — Νεβρός young of the deer masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.